Noutăți cursuri

CURS DPO – RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SEMATRA – SC SECURITY MANAGEMENT & TRAINING SRL IAȘI – furnizor autorizat de formare profesională – organizează în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021 cursul de specializare Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Cursul este acreditat de către ANC, iar programa de pregătire îndeplineşte toate cerințele Standardului ocupațional, cod COR 242231.

Puteți opta pentru a urma cursul on-line sau în format mixt (la sală și on – line).

Înscrierile au început! Nu pierdeti ocazia! Numarul de locuri este limitat!

Data estimativă de începere a cursului este 28.12.2020, iar durata cursului este în funcție de forma de organizare a acestuia, on-line sau cu prezență fizică.

Termenul de înscriere este până la data de 21.12.2020.

În functie de forma de organizare a cursului, prețul cursului este:

– on-line: 1000 lei/cursant,

– cu prezență fizică: 1200 lei/cursant.

Modalitatea de înscriere la curs:

– descărcați și completați formularul/cererea de înscriere,

– transmiteți cererea de înscriere pe adresa office@sematra.ro.

În functie de forma de organizare a cursului, on-line sau cu prezență fizică, locul desfășurării cursului va fi on-line sau la sediul Universității “Petre Andrei” din Iași de la adresa Iași, str. Bălușescu nr. 2.

În cazul desfăşurării cursurilor în sistem on-line, cursanţii vor primi, în mod gratuit, acces la platforma Webex sau la alta platforma similara a SEMATRA.

Detalii și informații suplimentare privind modalitățile de înscriere și costuri le puteți obține la numerele de telefon 0726 141 607 sau 0721 162 600.

După promovarea examenului, absolvenţii cursului primesc Certificat de Absolvire emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu recunoaştere naţională, care le acordă dreptul de a practica ocupaţia de Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

SEMATRA vă oferă un curs interactiv, dinamic și atractiv susținut de formatori cu experiență teoretică și practică îndelungată și reală în domeniul securității informațiilor și organizațiilor, care predau cursuri de protecția datelor cu caracter personal de la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Cursul organizat de SEMATRA abordează întreaga tematică a cerințelor RGPD și a sarcinilor ce îi revin Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației din care face parte, atât din punct de vedere teoretic cât și referitor la soluțiile practice.

Având în vedere gama largă a elementelor de ordin legislativ și procedural care constituie cadrul de implementare a RGPD, SEMATRA a inclus în programa de curs toate elementele de bază din Regulament, legislația internă aplicabilă domeniului protecției datelor cu caracter personal, ghidurile, orientările și opiniile Grupului de Lucru pentru art. 29 și ale Comitetului European Pentru Protecția Datelor. Veți beneficia de întreaga pregătire necesară pentru a înţelege şi realiza sarcinile care vă revin în calitate de Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal și pentru a întocmi politica de securitate a datelor cu caracter personal, documentele de informare, registrul de evidență a operațiunilor de prelucrare, registrul riscurilor și toate celelalte documente specifice implementării RGPD.

Toate aceste informații – care sunt de strictă necesitate în procesul de implementare a RGPD le primiți și în suportul de curs, al cărui cost este inclus în cel al cursului.

De ce să alegeți cursul organizat de SEMATRA?

pentru că e realizat de profesioniști care au 25 de ani de experiență în managementul riscurilor, organizarea și aplicarea măsurilor de securitate tehnică și organizatorică a informațiilor și organizației și care nu doar vorbesc despre protecția datelor cu caracter personal, ci realizează practic activități de consultanță și implementare a RGPD, precum și servicii de DPO extern;

– pentru că membrii echipei SEMATRA știu ce vă prezintă, fac această activitate din pasiune, au capacitatea de a transmite cunoștințe și sunt apropiați de cursanți;

– pentru că formatorii SEMATRA vă vor învăţa în ce constau, cum se organizează şi cum se aplică în mod practic măsurile de ordin tehnic și organizatoric menite să asigure o protecție adecvată a datelor cu caracter personal;

– pentru că vi se oferă un curs de calitate superioară, într-o ambianță plăcută și prietenoasă, la un preț decent.

Formatorii care vor susţine cursurile teoretice şi practice:

– Radu Voroneanu – Popa: formator, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal şi manager de securitate al organizațiilor, cu experiență de formare a adulților acumulată prin predarea de cursuri de formare în perioada 2017-2020 pentru standardele ocupaționale Manager de securitate (cod COR 121306) și Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231). Are 25 de ani de experiență în managementul securității, din care 16 ani în funcții de director și director adjunct instituție publică cu atribuții ce au inclus proiectarea, implementarea și auditul sistemelor de management și management al riscului – riscul de organizație, riscul de securitate a informației și sistemelor, riscul financiar, riscul de sănătate și securitate ocupațională, securitatea și protecția datelor  și a personalului, pregătirea și verificarea pregătirii pentru situații de urgență, managementul continuității activității. Master în Studii de Integrare europeană și Securitate.

– ing. Dorin Ghiorghiță: formator, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, manager al sistemelor de management al riscurilor, manager de securitate, evaluator de risc la securitate fizică, cu 25 de ani de experiență practică în proiectarea, implementarea și auditul sistemelor de management complex și integrat al riscurilor de securitate a informației și comunicațiilor. Absolvent al Academiei Tehnice Militare – IT & C, a exercitat timp de 16 ani funcții de management cu atribuții constând în identificarea amenințărilor ce privesc securitatea informației, utilizarea instrumentelor de asigurare a securității sistemelor informatice: administrative, software și hardware; identificarea și utilizarea optimă a soluțiilor de tratare a riscurilor, implementarea și auditul sistemelor de management, gestionarea sistemelor de criză, întocmirea planurilor de continuitate.

– Ioan Scripniciuc: manager și formator cu experiență în formarea profesională a adulților. A participat din 2018 până în prezent în calitate de formator la cursuri autorizate în standardul ocupational Responsabil cu protecția datelor. Licențiat în drept, cu master în specializarea științe penale, a deținut în perioada 2006 – 2017 funcții superioare de comandă în structuri ale Ministerului de Interne, poziții în care a exercitat atribuții de organizare, coordonare și control privind gestiunea riscurilor la adresa securității și ordinii publice, protecția datelor cu caracter personal, a operațiunilor și personalului. A absolvit cursuri postuniversitare de formare continuă pentru cariera managerială a personalului de conducere din administrația publică și deține calificările de formator, evaluator de competențe profesionale, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal și inspector resurse umane.

Pentru înscriere, descărcați FORMULARUL.