SC SECURITY MANAGEMENT & TRAINING SRL

Keep your business safe!


Membrii echipei SEMATRA și colaboratorii asociați sunt specialişti în domeniul securităţii organizaţiilor, cu o experienţă practică îndelungată în planificarea, conducerea și administrarea sistemelor de management a riscurilor, acumulată si dezvoltată în instituții guvernamentale de profil, inclusiv prin activități de colaborare cu entităţi din spaţiul Uniunii Europene.

 

Expertiza profesională a colectivului SEMATRA este completată de activităţile realizate în ultimii ani în parteneriat cu entităţi din segmentul securității organizaționale și din învățământul universitar la Iași, București, Brașov, Botoșani, Vaslui și Tg. Jiu în domeniul pregătirii adulților – prin activități de instruire și susținerea de cursuri de formare profesională (autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări), al consultanţei specializate de securitate, precum şi prin participarea activă la conferințe cu prezentări referitoare la securitatea organizațională.

 

Pentru organizarea şi susținerea cursurilor de formare profesională, SEMATRA colaborează cu formatori autorizaţi care dețin cunoștințele și abilitățile didactice necesare instruirii adulţilor. Nivelul de pregătire al formatorilor asigura capacitatea reală de a acoperi toate cerințele de formare – de natură teoretică și practică – cerute de standardele ocupaţionale aprobate de ANC în aceste domenii.

 

Specialiștii SEMATRA care realizează activitățile de consultanță de securitate au competențe temeinice în managementul general şi de securitate, gestionarea şi evaluarea riscurilor la securitatea organizațională și la securitatea fizică, protecția datelor cu caracter personal, a informațiilor și a sistemelor informatice și de comunicații, managementul securității și sănătății în muncă, managementul situațiilor de criză și al continuității, în domeniul juridic și cel al activităţilor  de secretariat şi arhivă.