Program cursuri

Keep your business safe!


Conform art. 3 din OUG nr. 70/14.05.2020, programele de formare profesională a adulților se vor desfășura în sistem on-line.

În funcție de prevederile legislative în vigoare la data începerii cursurilor, se va stabili modul efectiv de derulare a acestora, on-line sau cu prezență fizică a cursanților, precum și modalitațile tehnice propriu-zise (ex. tip platforma, mod de conectare, etc).

A. Manager al sistemului de management al riscului Modulul 1 (Cod COR 325708)

Perioada / perioadele de organizare a cursului vor fi în funcție de solicitări.

B. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Cod COR 242231)

Seria I: septembrie – octombrie 2020.

Data estimativă de începere a cursului este 25.09.2020, iar durata cursului este în funcție de forma de organizare a acestuia, on-line sau cu prezență fizică.

Modalitatea de înscriere la curs:

– descărcarea și completarea formularului/cererii de înscriere,

– transmiterea cererii de înscriere pe adresa office@sematra.ro.

În functie de forma de organizare a cursului, on-line sau cu prezență fizică, locul desfășurării cursului va fi on-line sau la sediul Universității “Petre Andrei” din Iași de la adresa Iași, str. Bălușescu nr. 2.

În functie de forma de organizare a cursului, prețul cursului este:

– on-line: 1000 lei/cursant,

– cu prezență fizică: 1200 lei/cursant.

În cazul desfăşurării cursurilor în sistem on-line, cursanţii vor primi, in mod gratuit, acces la platforma Webex sau la alta platforma similara a SEMATRA.

Seria a II-a:  noiembrie – decembrie 2020.

C. Manager de Securitate (Cod COR 121306)

Perioada / perioadele de organizare a cursului vor fi în funcție de solicitări.

D. Manager (Cod COR 112029)

Perioada / perioadele de organizare a cursului vor fi în funcție de solicitări.

Perioadele calendaristice efective de organizare a cursurilor vor fi anunțate pe site-ul SEMATRA, precum si pe alte canale media.