Organizare

Keep your business safe!


Compania SEMATRA are în compunere două departamente:

1. Acreditare și organizare cursuri de formare profesională, pregătire și instruire de securitate a personalului – coordonator Radu Voroneanu.

2. Consultanță generală și de securitate, implementare sisteme, mecanisme și proceduri de securitate – coordonator ing. Dorin Ghiorghiță.

SEMATRA este adepta atitudinii proactive față de clienți/beneficiari, fapt pentru care principiul de bază în întreaga activitate este cel al alocarii dinamice de resurse intra si inter departamentale, având drept scop asigurarea maximizării gradului de satisfacere/îndeplinire a cerințelor beneficiarilor, în condițiile minimizării costurilor aferente.