Informații utile referitoare la securitatea informațiilor clasificate

Keep your business safe!


SEMATRA oferă servicii specializate și calificate de consiliere și consultanță pe linia protecției informațiilor clasificate secret de stat și secret de serviciu, conform cadrului legislativ in materie (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, HG nr. 585/2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate, HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu), respectiv servicii de consultanță pentru proiectarea și dimensionarea sistemului de securitate a informațiilor clasificate, cu toate subsistemele de securitate componente.

Pe acest plan, specialiștii companiei noastre furnizează servicii de consiliere și consultanță de securitate pe următoarele direcții:

– Identificarea prevederilor legislative opozabile și obligatorii pentru compania/instituția dumneavoastră, precum și a cerințelor efective de securitate, raportat la nivelul de clasificare a informațiilor si la specificitățile organizației dumneavoastră;

– Proiectarea și dimensionarea sistemelor tehnice și procedurale de securitate a informațiilor clasificate, în strict acord cu prevederile legislative în materie;

– Asistență de specialitate în planul elaborării/actualizării programului de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate și a planului de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate;

– Asistență de specialitate în planul elaborării/actualizării și implementării politicilor și procedurilor operaționale de securitate a informațiilor clasificate – ghid clasificare informaţii, listă funcţii cu acces la informaţii clasificate, liste categorii de informaţii clasificate, norme interne privind protecţia informaţiilor clasificate, reguli de securitate pe linia activităților de lucru cu documentele cu informații clasificate, etc;

– Asistență de specialitate pentru identificarea de modalități practice și efective de asigurare a conformității sistemului dumneavoastră de securitate a informațiilor clasificate cu prevederile legislative în materie și cu cerințele Autorității Desemnate de Securitate a companiei/instituției dumneavoastră, în special a celor de natură tehnic-aplicativă (sisteme mecano-fizice și sisteme tehnice de securitate) ;

– Asistenţă de specialitate pentru acreditarea sistemelor informatice şi de comunicaţii;

– Instruirea inițială și periodică a persoanelor cu acces la informații clasificate – cărora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces.

Totodata, compania noastră oferă servicii de consultanță pentru armonizarea și coroborarea prevederilor legislative în materia protecției informațiilor clasificate (Legea nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, HG nr. 781/2002) cu legislația privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor (Legea nr. 333/2003, HG nr. 301/2012, HG nr. 1002/2015).

SEMATRA oferă servicii specializate și calificate de consiliere și consultanță de securitate persoanelor juridice de drept public sau privat care desfăşoară ori solicită să desfășoare activităţi contractuale ce presupun accesul la informaţii clasificate, respectiv servicii de consultanță pe linia implementării standardelor de securitate în domeniul protectiei informaţiilor clasificate vehiculate în cadrul activităţilor industriale/contractuale.

În strict acord cu prevederile cadrului legislativ in materie, compania noastră oferă servicii de consiliere și consultanță pentru proiectarea și dimensionarea sistemului dumneavoastră de securitate a informațiilor clasificate, respectiv a ansamblului tehnic și procedural de securitate, având drept scop eliberarea autorizației sau certificatului de securitate industrială de catre autoritățile naționale compentente în domeniu (ORNISS – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Autorităţi Desemnate de Securitate).