Descriere, misiune și viziune

Keep your business safe!


SEMATRA este o companie specializată în prestarea de servicii care au ca obiect asigurarea securității organizațiilor din sfera publică și privată prin:

activități de formare, pregătire şi instruire a personalului, în condiții care respectă cerințele standardelor ocupaționale aprobate sau recomandate de ANC;

activităţi specializate de consultanţă integrată de securitate organizațională, implementarea de sisteme, mecanisme și proceduri de securitate, adaptate la cerințele și specificitățile beneficiarilor.





Activitățile de formare, instruire și pregătire a personalului

Compania SEMATRA organizează cursuri de specializare și activități de instruire, formare și perfecționare a angajaților în domeniile care definesc cerințele de securitate organizațională:

Managementul general și de securitate al organizaţiilor publice şi private implementarea și aplicarea standardelor de management;

Managementul riscurilor implementarea și aplicarea principiilor Standardului ISO 31000, evaluarea și tratarea riscurilor funcționale, de sănătate și securitate a muncii, a riscurilor la adresa securității fizice și a informațiilor, managementul situațiilor de urgență, întocmirea planurilor de continuitate;

Protecția informațiilordate cu caracter personal, informații nedestinate publicității, informații secrete de afaceri, informații clasificate, informații de interes public, INFOSEC;

Protecția personaluluisoluții pentru prevenirea scurgerii de informații din interiorul organizației prin intermediul personalului;

Securitatea industrială.

Pentru detalii, consultați secțiunea Cursuri a site-ului.





Activitățile de consultanță integrată de securitate organizațională

În proiectarea și realizarea serviciilor de consultanță de securitate, SEMATRA este adepta atitudinii proactive față de clienți/beneficiari printr-o alocare eficientă și dinamică de resurse, în vederea controlului și diminuării riscurilor de securitate, având drept scop securizarea și menținerea continuității activităților de bază, respectiv a activităților generatoare de profit, fără a influența într-un mod determinant rațiunea existenței organizației, în sensul blocării sau îngreunării activității de bază a acesteia.

Viziunea SEMATRA este de a maximiza gradul de satisfacere/îndeplinire a cerințelor beneficiarilor prin asigurarea unei concepții unitare și integrate a sistemului de securitate a organizației, respectiv prin optimizarea parametrilor de eficiență ai acestuia, in condițiile minimizării costurilor de securitate.

Serviciile de consultanță oferite de SEMATRA vizează următorul spectru de activități specifice domeniului de securitate a organizațiilor:

Consultanță integrată de securitate organizațională managementul riscurilor generale și specifice organizației; conceperea, implementarea, monitorizarea și revizuirea Sistemului de Management al Securității Organizației, a Sistemului de Management al Riscurilor și a planurilor de asigurare a continuității activității;

Protecția și prevenirea scurgerii de date și informații (date cu caracter personal, informații de afaceri, securitatea industrială, informații nedestinate publicității și informații clasificate) – conceperea, implementarea, monitorizarea și revizuirea Sistemului de Management al Securității Informațiilor; implementarea și aplicarea prevederilor normative și legislative – Standardul ISO 27001, Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale (GDPR), Legea nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, HG nr. 781/2002, etc;

Evaluări de risc și oferirea de soluții integrate privind securitatea organizaționalăelaborare și implementare de politici, mecanisme și proceduri de securitate; identificare breșe de securitate și identificare de soluții de minimizare a acestora; soluții de optimizare/minimizare a costurilor de securitate; evaluare și optimizare financiară de contracte de prestări servicii în domeniul securității;

Evaluări de risc și oferirea de soluții privind securitatea fizică întocmire planuri de pază umană, implementare de cerințe legale în domeniul securității aeroportuare, identificare și implementare de soluții tehnice moderne și inovative de securitate fizică.

Pentru detalii, accesați Secțiunea Consultanță a site-ului.