Cursuri acreditate ANC

Keep your business safe!


Cursuri acreditate ANC

– Manager – Cod COR 112029;

– Manager de Securitate – Cod COR 121306;

– Manager al Sistemului de Management al Riscurilor – Cod COR 325708;

– Manager de proiect – Cod COR 242101;

– Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO – Data Protection Officer) – Cod COR 242231;

– Manager al Sistemului de Management al Securității și Sănătății în Muncă – Cod COR 325709;

– Evaluator de risc la securitate fizică – Cod COR 242115;

– Formator – Cod COR 242401 (cu dezvoltarea competențelor dobândite în domeniile de securitate organizațională).

Cursanții care promovează examenul final primesc Certificat de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării, însoțit de Suplimentul Descriptiv al Certificatului, în care sunt consemnate competențele profesionale dobândite.