Contact

S.C. SECURITY MANAGEMENT & TRAINING S.R.L.

Iași, Std. Nicoriță, nr. 16, CP 700397

Telefon: 0721 162 600, 0726 141 607

e-mail: office@sematra.ro

Serviciile de consultanță managerială și de securitate oferite se materializează în următoarele:

– rapoarte de evaluare și de consultanță de securitate,

– avize tehnice și de oportunitate,

– studii și evaluări tehnico-economice, de necesitate și de oportunitate de securitate,

– rapoarte de optimizare financiară,

– documente de securitate (politici și proceduri operaționale de securitate, planuri de pază, ROI/ROF, fișe de post, etc),

– documente de management general și specific, planuri diverse,

– alte categorii de documente stipulate în diverse standarde ori prevederi normativ-legislative.

Tariful se negociează pentru fiecare unitate beneficiară, în funcție de următoarele criterii:

– numărul de obiective / sedii / puncte de lucru / obiect de activitate,

– complexitatea și dimensiunea fiecărei unități beneficiare și obiective componente,

– categorii și tipuri de servicii solicitate,

– complexitatea serviciilor solicitate,

– gradul de urgență a serviciilor solicitate,

– alte criterii (ex. durata și periodicitatea relațiilor contractuale, servicii tip abonament, etc).

Pentru obiectivele din țară se adaugă transportul, cazarea și diurna personalului care execută activitățile solicitate.