Consultanță integrată de securitate organizațională

Consultanță integrată de securitate organizațională

– securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor și a informațiilor, securitatea sistemelor informatice și de comunicatii, sistemul pregătirii profesionale de securitate a personalului, securitatea industrială

Keep your business safe!


SEMATRA furnizează servicii profesionale de consiliere și consultanță de specialitate la cel mai inalt nivel în următoarele domenii de securitate:

a) Securitatea fizicăSistemul Securității Fizice reprezintă ansamblul de reglementări și măsuri de protecție adoptate la nivelul entităților, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalațiilor și în cadrul activităților în scopul protejarii bunurilor materiale și activelor financiare.

b) Securitatea personaluluiSistemul Securității Personalului reprezintă ansamblul procedurilor de protecție care se aplică persoanelor ce urmează a deține, a avea acces și a lucra cu informații de interes pentru organizație (confidențiale și/sau clasificate).

c) Securitatea documentelorSistemul Securității Documentelor reprezintă ansamblul procedurilor, cerințelor și măsurilor privind gestionarea și controlul documentelor de interes pentru organizație (confidențiale și/sau clasificate).

d) Securitatea sistemelor informatice și de comunicatiiSistemul Securității Sistemelor Informatice și de Comunicații (INFOSEC) reprezintă ansamblul normelor procedurale și a măsurilor tehnice (hardware și software) pentru asigurarea cerințelor minime de securitate în domeniul INFOSEC.

e) Sistemul pregatirii profesionale de securitate a personaluluiSistemul pregătirii profesionale de securitate a personalului reprezintă ansamblul modalităților și mijloacelor de dezvoltare a educației de securitate, de instruire unitară și de conștientizare a întregului personal pentru asigurarea securității, în conformitate cu prevederile legislației naționale și procedurilor interne ale organizatiei.

f) Securitatea industrialaSistemul Securității Industriale reprezintă sistemul de norme și măsuri care reglementează protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale cu agenți economici și instituții publice.

Compania noastră furnizează servicii de consultanță integrată de securitate în scopul organizării și dimensionării sistemelor de securitate pe principiul complementarității și concentricității, în funcție de specificitățile și complexitatea companiei dumneavoastră, la un nivel cât mai înalt al parametrilor de eficiență și de cost.