Consultanță de securitate fizică

Consultanță de securitate fizică

implementare prevederi Lg. nr. 333/2003, HG nr. 301/2012, Instrucțiune M.A.I. nr. 9/2013

Keep your business safe!

În strict acord cu prevederile cadrului legislativ în materia securității fizice (Legea nr. 333/2003, H.G. nr. 301/2012, Instructiunile M.A.I. nr. 9/2013), compania noastră oferă servicii de consiliere si consultanță de specialitate pe urmatoarele direcții și paliere de acțiune:

Identificarea activelor critice/de baza/de valoare, a vulnerabilităților și amenințărilor aferente, precum și a cerințelor specifice de securitate ale companiei/instituției dumneavoastră;

– Asigurarea racordării permanente a companiei/instituției dvs. la cadrul legislativ și normativ pe linia securitatii organizaționale, in vigoare in Romania;

– Identificarea și stabilirea cerințelor globale, specifice și integrate de securitate a companiei/instituției dumneavoastră și a obiectivelor/locațiilor de lucru;

– Elaborarea politicilor de securitate în funcție de specificitățile și complexitatea companiei/instituției dumneavoastră, precum și a obiectivelor aferente;

– Servicii de consilere și consultanță pentru integrarea subsistemelor și componentelor de securitate într-un ansamblu unitar care să asigure îndeplinirea cerințelor de securitate, în condițiile minimizării costurilor de securitate, atât la nivelul fiecărui obiectiv în parte, cât și la nivelul întregii companii/instituții;

– Identificarea sistemelor, subsistemelor și elementelor tehnice de securitate care pot fi înlocuite/suplinite prin proceduri operaționale de securitate, dar cu același efect in planul asigurării securității organizaționale;

– Elaborarea și implementarea procedurilor operaționale de securitate, R.O.I./R.O.F., alte instrumente de lucru în planul securității, conform specificităților companiei/instituției dumneavoastră și a obiectivelor aferente;

– Servicii de consultanță în vederea stabilirii cerințelor integrate de sisteme tehnice de securitate/protecție fizică (sisteme de pază/alarmă, sisteme de monitorizare video, sisteme mecano-fizice, etc) pentru diverse tipuri și categorii de imobile (cladiri de birouri, blocuri de locuinte, șantiere de constructii, clădiri industriale, obiective temporare/provizorii, etc);

– Identificarea de soluții tehnice moderne si inovative pe linia securității, stabilirea gradului de compatibilitate cu specificitățile obiectivelor companiei/instituției dumneavoastră;

– Servicii de consultanță și asistență tehnic-financiară în relațiile cu operatorii economici specializați din domeniul securității private, respectiv pe linia proiectării, realizării, instalării, monitorizării operative și asigurării mentenanței tehnice de sisteme tehnice de securitate de orice tip și categorie – evaluarea, optimizarea tehnico-economică și financiară a contractelor de prestări servicii și a proiectelor/sistemelor tehnice de securitate, etc;

– Servicii de consultanță în vederea stabilirii cerințelor integrate de comunicații (voce, date, Internet, TV) necesare sistemelor tehnice de securitate pentru diverse tipuri și categorii de imobile (clădiri de birouri, blocuri de locuinte, clădiri industriale, etc), precum și asistență tehnică, economică și financiară în relațiile cu operatorii de comunicații;

– Servicii de executare de analize de risc la securitate fizică asupra obiectivelor/locațiilor organizației dumneavoastră.

Pentru detalii și informații suplimentare, vizionați videoclipul.


Consultanță pentru întocmirea planurilor de pază umană

– implementare prevederi Lg. nr. 333/2003, HG nr. 301/2012, Instrucțiune M.A.I. nr. 9/2013

În strict acord cu prevederile cadrului legislativ în materia securității fizice, compania noastră oferă servicii de consiliere și consultanță de specialitate pe palierul întocmirii planurilor de pază umană, atât la nivel de obiectiv, cât și la nivel de companie/instituție.

Serviciile furnizate de SEMATRA vor fi în acord și cu concluziile și recomandările analizelor de risc la securitate fizică realizate asupra obiectivelor organizației dumnevoastră, precum și cu recomandările autorităților naționale competente în materie. Totodată, SEMATRA oferă și servicii de consultanta si asistenta tehnic-financiara in relatiile cu operatorii economici specializati in domeniile asigurarii pazei umane, protectiei si interventiei specializate, transportului de bunuri si valori evaluarea contractelor de prestari servicii.