Consultanţă cu privire la securitatea informațiilor organizației

Consultanţă cu privire la securitatea informațiilor organizației

și soluțiile de protejare a informațiilor secrete de afaceri

– implementare și adaptare prevederi ISO 27001 – Sistemul de management al securității informațiilor, Lg. nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, HG nr. 781/2002, alte prevederi din domeniul securității informațiilor (biosecuritate, securitate industrială, etc)

Keep your business safe!


SEMATRA oferă servicii de consiliere și consultanță în vederea certificării sistemului de management al securității informațiilor, conform standardului SR ISO / CEI 27001, respectiv servicii de consiliere și consultanță pentru proiectarea, dimensionarea și implementarea sistemului dumneavoastră de management al securității informațiilor, cu toate subsistemele de securitate componente.

Pe acest plan, specialiștii companiei noastre furnizează servicii de consiliere și consultanță de securitate pe următoarele direcții:

– Identificarea cerințelor specifice de securitate ale companiei/instituției dumneavoastră,

– Elaborarea Raportului de analiză de risc de securitate al companiei/instituției dumneavoastră,

– Elaborarea și implementarea politicilor și procedurilor operaționale de securitate, în funcție de specificitățile și complexitatea companiei/instituției dumneavoastră – cerințe de securitate fizică, politici de folosire a resurselor, controlul accesului personalului la resurse, cerințe de securitate in contractele cu terții, prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizarea parolelor de acces la resurse, politici antivirus, politici de utilizare email, politici de utilizare a echipamentelor IT@C, politici de acces de la distanță asupra echipamentelor IT@C, politici de backup a informațiilor electronice, etc.

– Elaborarea și completarea grilelor de testare și de verificare de securitate, adaptate la specificitățile companiei/instituției beneficiare.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy